طرح توجیهی ماده معدنی و کود شیمیایی سولفات پتاسيم جامد

در این موضوع توضیحات فایل طرح توجیهی ماده معدنی و کود شیمیایی سولفات پتاسيم جامد از پتاسیم کلرید و کلسیم سولفات آماده دریافت می‌باشد. برخی مطالب موجود در فایل طرح توجیهی به شرح زیر می‌باشد:

مقدمه
بخش اول: معرفی محصول
نام و کد محصول
پتاسیم سولفات
کودهاي بیولوژي (آلی)
کودهاي شیمیایی (معدنی)
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
بررسی و ارائه استاندارد
استاندارد بین المللی
استاندارد ملی
قیمت محصول
موارد کاربرد
کالاي جایگزین
اهمیت استراتژیک کالا
کشورهاي عمده تولید کننده محصول
شرایط صادرات
بخش دوم: بررسی وضعیت عرضه و تقاضا
وضعیت عرضه و تقاضاي کود هاي شیمیایی
بررسی واحدهاي تولید کود
بررسی وضعیت طرح هاي فعال و در دست اجرا
بررسی روند واردات
بررسی روند مصرف
بخش سوم: روش هاي تولید و نقاط ضعف و قوت آن ها
روش هاي مختلف تولید پتاسیم سولفات
نقاط ضعف و قوت روش هاي ذکر شده
بخش چهارم: سرمایه گذاري و غیره
برآورد سرمایه گذاري در حداقل ظرفیت اقتصادي
زمین
محوطه سازي (تسطیح، دیوار کشی و ...)
ساختمان سازي (صنعتی و غیر صنعتی)
تجهیزات اصلی و جانبی
تاسیسات
لوازم اداري و وسایل نقلیه
هزینه هاي قبل از بهره برداري
هزینه هاي پیش بینی نشده
مواد اولیه مورد نیاز
پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح
وضعیت تامین نیروي انسانی
تعیین میزان یوتیلیتی، امکانات مخابراتی و ارتباطی
وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی
حمایت تعرفه گمرکی (مواد اولیه و ماشین آلات)
حمایت هاي مالی
تجزیه و تحلیل
منابع

برچسب‌ها: طرح توجیهی پتاسیم کلرید و کلسیم سولفات, طرح توجیهی ماده معدنی و کود شیمیایی, سرمایه گذاری طرح توجیهی کود, محاسبات مالی طرح توجیهی تولید کود, مشاوره طرح توجیهی تولید انواع کود, طرح توجیهی تولید کود شیمیایی
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مهندس تـألّهی در چهارشنبه ۲۹ شهریور۱۳۹۱ و ساعت ۲:۲۱ قبل از ظهر |
طرح‌های جدید دریافت کنید:

ارسال سریع به ایمیل شما